corona

Maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus

Om drukte bij het brengen en halen te voorkomen, maken we in deze periode gebruik van de aparte ingangen per groep. Ouders worden verder gevraagd afstand te houden van andere volwassenen (medewerkers en ouders) en zo kort mogelijk binnen te blijven.

Kinderen mogen niet naar de Walvis komen als:

– zij koorts hebben of benauwd zijn (tot 24 uur nadat deze klachten over zijn)

– huisgenoten van het kind corona hebben

– huisgenoten van het kind koorts hebben, benauwd zijn én klachten hebben die passen bij corona (verkoudheid, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak)

Bij neusverkoudheid mag een kind wel komen, tenzij het in de afgelopen 10 dagen nauw contact gehad heeft met iemand die corona heeft. Met neusverkoudheid wordt bedoeld: snot in/uit de neus, evt. met niezen, een kuchje en/of keelpijn.

Er wordt nog gewerkt aan de compensatieregeling voor de periode 16 maart t/m 8 mei voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen. Zie ouders die geen vergoeding/kinderopvangtoeslag krijgen.