corona

Maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus

Vanaf woensdag 16 december mogen alleen kinderen naar de Walvis komen van wie minimaal 1 van beide ouders werkzaam is in een cruciaal beroep. Dit geldt ten minste tot en met 24 januari 2021.

De kinderopvang sluit niet vanwege de besmettingsrisico’s op de kinderopvang. Jonge kinderen hebben namelijk een beperkte rol bij de verspreiding van het coronavirus. De maatregel is erop gericht het aantal contactmomenten en reisbewegingen van ouders te beperken en daarmee de verspreiding van het virus terug te dringen.

Net als in het voorjaar komt er een compensatieregeling voor de kosten van de kinderopvang. Meer informatie is hier te vinden bij SVB, Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang.

In de loop van januari kunnen ook ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag de compensatie voor de 1e en 2e sluiting aanvragen.